Sự kết thúc của Gameboy: Candy Crush Saga được bình chọn là ứng dụng phổ biến nhất trên hành tình, vượt qua cả huyền thoại Gameboy.

Sự kết thúc của Gameboy: Candy Crush Saga được bình chọn là ứng dụng phổ biến nhất trên hành tình, vượt qua cả huyền thoại Gameboy.

Thời đại của Gameboy vẻ đã chính thức chấm dứt khi những khảo sát mới cho thấy người dùng chi tiêu vào các trò chơi trên điện thoại thông minh đã vượt qua thị trường game cầm tay lần đầu tiên vào năm ngoái. Công ty phân tích San Francisco dựa trên App Annie nhận